• Pro cyklisty >>
  • Pro cyklisty i pěší >>
  • Pro pěší >>

okruh C1 (25 km)

Jihlava - Kosov - Puklice - Rosice - Cerekvička - Čížov - Rančířov - Sasov - Jihlava

okruh C1 (25 km)

Trasa po okolních historicky významných obcích s velkým množstvím památek.
Vhodná pro všechny věkové kategorie
Povrch: asfaltová silnice, zpevněné polní a lesní cesty

vzdálenost 25 km
minimální výška 490 m
maximální výška 669 m
průměrná výška 560 m
úhrnné stoupání 456 m, -455 m
maximální stoupání 14,6 %, -11,8 %
průměrný sklon 3,6 %, -3,4 %